Ազգային խոհանոց

Ազգային խոհանոց

Խոհանոցը ավանդույթների և ուտեստների գումարն է, որն իր հերթին պայմանավորված է պատմական, աշխարհագրական ևայլ տարաբնույթ գործոններով: