Hot dishes (32)

Barbecue (16)

Dough dishes (20)

Fish dishes (5)

Salads (15)

Soups (10)

Lunch (8)

Sauce (8)

Appetizers (35)

Winter dishes (4)

Delivery drink (38)

Lent dishes (18)

Best sellers

Our Branches

Isahakyan 12

 

Genacvale tavern located in Isahakyan 12 opened in 2016. Like in the other branches, here also Kinto Geno greets you at the entry, this time with an image of a student. Here….

Հեռախոս` /010/ 277-999

info@genacvale.am

Kievyan 7

 

Կիևյան 7 հասցեում գտնվող «Գենացվալե» պանդոկը բացվել է 2007 թվականին և տարիների ընթացքում ձեռք է բերել մեր քաղաքացիների սերն ու վստահությունը: Լինելով վրացական խոհանոցի առաջին ներկայացուցիչներից՝ «Գենացվալե» պանդոկը մեծ դեր է ունեցել Երևանում՝ վրացական խոհանոցի տարածման գործում…

Հեռախոս` /010/ 277-999

info@genacvale.am

Komitas 35

 

Genacvale tavern located in Komitas 35 opened in 2014. Here Kinto greets the guests playing Sharmanka in front of the 3-storied Tbilisi-style building with wood-made balconies. This statue, like the statues of the other branches of Genacvale…

Հեռախոս` /010/ 277-999

info@genacvale.am

Paronyan 1

Genacvale tavern located in Paronyan 1 opened in 2013. Bronze-made Kinto Geno meets the guests at the entry. The Genacvale branch of Paronyan Street conquered the love of both our citizens and tourists within a very short period

Հեռախոս` /010/ 277-999

info@genacvale.am

Papazyan 23

Genacvale tavern has a branch also in Papazyan 23 which opened in 2011. To the delight of our citizens, the unfinished construction on Papazyan-Khachatryan crossing turned into a bountiful building in old Georgian style, with Kinto’s statue again in front of it this time…

Հեռախոս` /010/ 277-999

info@genacvale.am