Բ Ո Ն ՈՒ Ս Ա Յ Ի Ն   Հ Ա Մ Ա Կ Ա Ր Գ

«Գենացվալե»-ն առաջարկում է բոնուսային ծրագիր, որը թույլ է տալիս առաքում պատվիրելու ընթացքում կուտակել միավորներ և հետագայում սպառել դրանք։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿՈՒՏԱԿԵԼ ԵՎ ՍՊԱՌԵԼ ԲՈՆՈՒՍՆԵՐԸ․

Զանգով կամ կայքի միջոցով առաքում պատվիրելիս պետք է նշել Ձեր հեռախոսահամարը։ Մեկ ամսվա ընթացքում նույն հեռախոսահամարով պետք է կատարել առնվազն 2 գնում՝ 15,000 դրամ կամ ավել գումարի չափով։ Պետք է տեղեկացնել օպերատորին, որ ցանկանում եք մասնակցել բոնուսային ծրագրին։7 օրվա ընթացքում մեր աշխատակիցը կհաստատի Ձեր մասնակցությունը։ Յուրաքանչյուր գնման դիմաց Դուք կստանաք բոնուս՝ գնման արժեքի 3%-ի չափով։
Բոնուսները կարելի է օգտագործել հեռախոսազանգով պատվերի ժամանակ։ Հիշեք, որ սպառել կարելի է միայն տվյալ զանգի հեռախոսահամարին կցված բոնուսները։